Spustili jsme nový web. Dříve registrovaní zákazníci se do nového systému musí znovu zaregistrovat. Děkujeme za pochopení.

Sikaflex Crystal Clear 290 ml

240,00 Kč vč. DPH

Sikaflex Crystal Clear  290 ml je 1komponentní víceúčelové lepidlo a tmel s křišťálově čistým vzhledem, bez obsahu rozpouštědel

Skladem: 99 ks

Katalogové číslo: 573014 Kategorie: , Štítky: , , , ,

Popis

Charakteristika:

Sikaflex Crystal Clear  290 ml je 1komponentní víceúčelové lepidlo a tmel s křišťálově čistým vzhledem, bez obsahu rozpouštědel.

Aplikace:

PŘÍPRAVA

Podklad musí být čistý, suchý, zdravý a homogenní, zbavený olejů, mastnoty, prachu a volných nebo nesoudržných částic. Sikaflex Crystal Clear je přilnavý bez použití penetračních nátěrů a/nebo aktivačních přípravků. Nicméně, pro optimální přilnavost a v kritických, vysoce výkonných aplikacích, jako jsou například vícepatrové budovy, vysoce namáhané spáry, vystavení extrémnímu počasí nebo ponořením do vody, musí být dodrženo následující:

Neporézní podklady

Hliník, eloxovaný hliník, nerez a pozinkovanou ocel, PVC, glazovaná dlažba a práškové nátěry musí být očištěny velmi jemnou minerální drátěnkou a odmaštěny přípravkem Sika Aktivator-205 aplikovaným pomocí čisté látky. Před tmelením nechte odvětrat min. 15 minut (max. 6 hodin). Všechny ostatní kovové povrchy, jako např. měď, mosaz, titan-zinek, musí být očištěny velmi jemnou minerální drátěnkou a poté očištěny pomocí Sika Aktivator-205 aplikovaným pomocí čisté látky. Po nezbytném odvětracím čase aplikujte penetrační nátěr Sika® Primer-3 N a před tmelením nechte odvětrat min. 30 minut (max. 8 hodin).

Porézní podklady

Beton, pórobeton a cementové omítky, malty a cihly musí být opatřeny penetračním nátěrem Sika Primer-3 N aplikovaným pomocí štětce. Před tmelením nechte odvětrat min. 30 minut (max. 8 hodin). Pro bližší informace si přečtěte technické listy.
Poznámka: Penetrační nátěry slouží pouze pro zlepšení adheze. Nenahrazují správné čištění podkladu a ani nezvyšují pevnost podkladu.

ZPŮSOBY APLIKACE

Sikaflex Crystal Clear je připraven přímo k použití. Po přípravě podkladu aplikujte Sikaflex Crystal Clear ve tvaru housenek, pásků nebo bodově na lepený povrch ve vzdálenosti několika centimetrů. V případě nutnosti použijte oboustrannou lepicí pásku SikaTack Panel Tape, klínek nebo podpěru, aby jednotlivé části držely při počátku vytvrzování. Při nesprávném umístění mohou být v prvních minutách po aplikaci jednotlivé části jednoduše uvolněny a přemístěny. Znovu je přitiskněte pomocí tlaku rukou. Optimální přilepení bude dosaženo po úplném vytvrzení Sikaflex Crystal Clear. Doporučená tloušťka lepidla (závisí na rovnosti podkladu) je ≤ 3 mm. Čerstvý, nevytvrzený materiál z bezprostředního okolí spáry odstraňte okamžitě. Konečné pevnosti je dosaženo po úplném vytvrzení Sikaflex Crystal Clear.

Tmelení

Po vhodné přípravě podkladu vtlačte do spáry vhodný kruhový výplňový provazec, boky spáry natřete v případě potřeby příslušným penetračním nátěrem. Kartuši vložte do aplikační pistole a připravenou spáru zcela vyplňte hmotou Sikaflex Crystal Clear. Zabraňte přimíchání vzduchu stejnoměrným úhlem sklonu špičky trysky. Ujistěte se, že je spára zcela vyplněna tmelem, který je v plném kontaktu s oběma boky spáry a tím je zajištěna odpovídající přídržnost. Tam, kde je vyžadováno přesné oddělení nebo vysoce estetické provedení doporučujeme použít papírovou maskovací pásku. Papírovou maskovací pásku odstraňte, dokud je tmel čerstvý. Pro zahlazení povrchu používejte pouze kompatibilní produkty, nepoužívejte produkty obsahující rozpouštědla.
Barva transparentní

POUŽITÍ: 

Sikaflex Crystal Clear je navržen jako víceúčelové lepidlo pro většinu běžných stavebních podkladů jako jsou kovy, sklo, beton, omítka, sádrokarton, dřevo, smalt, polyester a plasty. Sikaflex Crystal Clear je navržen pro tmelení vertikálních a horizontálních připojovacích spár v interiéru, např. mezi příčkami, kovovými a dřevěnými konstrukcemi apod.

 VLASTNOSTI:

  • 100% křišťálově čistý / transparentní

  • Dobrá zpracovatelnost

  • Nízké smrštění během vytvrzování

  • Speciálně určen pro domácí použití

  • Lze použít i na vlhký beton

  • Velmi dobrá přídržnost na mnoho běžných stavebních podkladů

Skladovatelnost: Sikaflex Crystal Clear má trvanlivost 12 měsíců od data výroby, pokud je řádně skladován v neporušeném, originálním, neotevřeném balení, a jsou-li splněny následující podmínky skladování.
Podmínky skladování: Sikaflex Crystal Clear musí být skladován ve svislé pozici v suchu, chráněný před přímým slunečním zářením a za teplot +5 °C až+25 °C.

BALENÍ
kartuše – 290 ml

Dotaz na produkt

Název produktu: Sikaflex Crystal Clear 290 ml
Katalogové číslo: 573014